Църковни служби:

Кога:

Неделя: 11:00 ч.

Къде:

БПЦ „Нов живот“ – Варна
ул. „Братя Шкорпил“ 13
Варна 9000
п-р Трифон Трифонов
тел. 0894483341
email: trifcom@abv.bg

Свържете се с нашата църква в Свищов:

БПЦ „Нов живот“ – Свищов
ул. „Цар Освободител“ 18
Свищов 5250
п-р Тимоти Отри
тел. 0895690141
email: tim@awtrey.me

Свържете се с нашата църква в Шумен:

БПЦ „Нов живот“ – Шумен
ул. „Петър Кърджиев“ 5
Шумен 9700
п-р Джош Прово
тел. 0879638556
email: novjivotshumen@gmail.com

Свържете се с нашата църква в Плевен:

БПЦ „Нов живот“ – Плевен
П-р Джонатан Постълуайт
тел. 0892609557
email: newlifepleven@yahoo.com
Facebook: https://www.facebook.com/NovJivotPleven
Instagram: https://www.instagram.com/new_life_pleven