Служители

 • Стажантска програма „Ради Цветков“

  – духовна основа за служение за цял живот

  Стажантска програма „Ради Цветков“ към БПЦ „Нов живот“ е съставена с цел да подготвя християнски лидери и служители за нуждите на местните ни църкви, като им помага да израстват във взаимоотношенията си с Исус Христос, в тяхното служение и във видението им за Божието царство.
  Програмата е предназначена за настоящи служители, както и за членове на нашите църкви, които имат призив за служение в църква. За да може някой да се включи в Стажантската програма, той или тя трябва да са преминали курса „Основи на ученичеството“ и да имат препоръка от своя пастор.
  Стажантската програма е съставена така, че в нея да могат да се включват както студенти, така и хора работещи в различни професии. Тя е двугодишна и съдържа 12 модула, всеки от които е с продължителност 2 месеца. Модулите обхващат широк спектър от дисциплини (вж. списъка по-долу), които се преподават от дипломирани богослови и опитни свещенослужители в църкви „Нов живот.“ Студентът се посвещава да се среща присъствено или онлайн веднъж седмично с ментор, да изучава учебното помагало за съответната дисциплина и да предава в срок писмена работа. Програмата е напълно безплатна.

  Moдул I: Основи за служение
  Книги: „Празнуване на християнските дисципини“ – Ричард Фостър
  Преподавател: Трифон Трифонов
  „Основни за служение“ е предназначен да помогне на студентите да изградят необходимата личностна, духовна и професионална основа за служение за цял живот.

  Модул II: Стар Завет
  Книги: „Екзегетика на Стария завет“ – Дъглас Стюърд
  Преподавател: Тимоти Отри
  Този курс е предназначен да помогне на студента да се научи да изучава креативно, академично и плодоносно Стария Завет.

  Mодул III: Църковен растеж и служение
  Books: „Целеустремената църква“ – Рик Уорън
  Преподавател: Джонатан Постълуейт
  Целта на този курс е да изследва значението на църковния растеж и да подготви студентите да водят своите църкви така, че те да растат физически и духовно.

  Модул IV: Новия Завет
  Книги: „Екзегетика на Новия завет“ – Гордън Фий
  Преподавател: Джош Прово
  Този курс е въведение към съдържанието, контекста и критиката на Новия Завет.

  Модул V: Църковна история
  Книги: „Заслугите на протестантите за българския народ“ – Христо Куличев
  „Християнството през вековете“ – Ърл Кернс
  Преподавател: Трифон Трифонов
  Този курс разглежда историческото развитие на християнството от края на Новия Завет до настоящия ден с особено внимание на влиянието на протестантизма в България.

  Модул VI: Систематично богословие
  Книги: „Християнско богословие“ – Милърд Ериксон
  Преподавател: Джош Прово
  Този курс е въведение към систематично богословие, с фокус върху избрани основни доктрини на християнската вяра.

  Модул VII: Херменевтика
  Книги: „Как най-пълноценно да четем Библията“ – Гордън Фий
  Преподавател: Джонатан Постълуейт
  Това е един курс, в който студентът ще се учи, докато прилага разпознати принципи на херменевтиката чрез тълкуване на няколко библейски текстове.

  Moдул VIII: Библейски основи за проповядване
  Книги: „Библейско проповядване“ – Хадън Робинсън
  Преподавател: Кен Кеш
  Този курс е предназначен да подготви студента за основите на изкуството на християнското проповядване.

  Модул IX: Лидерство
  Книги: „Наръчник по църковна дисциплина“ – Джей Адамс
  „Преобразяващо лидерство“ – Лейтън Форд
  Преподавател: Тимоти Отри
  Този курс е предназначен да подготви студентите за ефективни водачи, които водят своите местни църковни общности към зрялост и духовен растеж.

  Moдул X: Пасторска грижа
  *** Книги: „Християнският пастор“ – Уейн Оутс
  Преподавател: Кен Кеш
  Грижата за другите и грижата за себе си са съществени за здравето на пастора в дългосрочен план. В този курс ще видим как да изграждаме всеобхватно пасторско служение за нашата църква и нас самите.

  Модул XI: Мисии и Църквата
  Преподавател: Брентън Дрискол
  Книги: „Трансформираща мисия: промяна на парадигмите в теологията на мисията“ – Дейвид Бош

  Модул XII: Дисертация
  В този курс студентите трябва да напишат писмена работа, отразяваща ударението в тяхното настоящо или бъдещо служение.

  • Неделно училище

  • „Оставете децата да дойдат при Мене“ – Исус Христос

   Ако имаш деца и нямаш на кого да ги оставиш, ние сме се погрижили за това. Към БПЦ „Нов живот” действа детско неделно училище, което е напълно безплатно.

   Всяка неделя след песните и преди проповедта можеш да заведеш детето или децата си в стаята за неделно училище. Ако е нужно можеш да останеш известно време, докато свикнат. Там нашите опитни неделни учителки ще се погрижат чрез апликации, рисуване и песни всички деца да се забавляват и да научат нещо ново от Божието слово.

   Исус каза: „Оставете децата да дойдат при мен и не ги спирайте, защото на такива принадлежи Божието царство” (Матей 19:14). Ние вярваме, че в този деструктивен свят само Божието слово може да даде на едно дете ясни ориентири за добро и зло и да го предпази от съдбата на много младежи, тръгнали по пътя на греха. 

   Кога: всяка неделя, от 11 ч. до 12:30 ч.

   За кого: деца от 2 до 12 г.

    

    

    

    

    

   • Група за Библейско изучаване

   • Дискусии, които могат да променят твоя живот

    Библията е най-четената книга в света. Ние вярваме, че тя е боговдъхновена и безгрешна, и съдържа отговор на всеки важен въпрос от живота. Вече 2000 г. тя дава:

    Bible study group

    • Обяснение за произхода на човечеството и вселената
    • Описание на връзката между хората и техния Създател
    • Разказ за това как злото е навлязло в света и защо продължава да ни преследва
    • История на всичко, което Бог е направил, за да има близки взаимоотношения с хората
    • Инструкции за постигане на мир и хармония между хората и между хората и Бога.

    Цели цивилизации се основават на принципи, взаимствани от Библията. Изучаването й може да обогати много всеки непредубеден и желаещ да види промяна в живота си човек. То е още по-ефективно, когато се извършва в контекста на група и под формата на дискусия.

    Ние се събираме всеки вторник в църква, за да изследваме различни пасажи от Божието слово и да разберем какви са Библейските стандарти за мисъл, слово и поведение и как можем да ги приложим в нашия християнски живот.

    Каним те да участваш с нас в процеса на трансформация, която Божието слово извършва във всички нас.

    Място: ул. „Братя Шкорпил“ 13

    Време: вторник, 18:30 ч.

   • Tийн група

    Приятелства за цял живот

    novi 041

    Аристотел е казал, че „Добрите навици, формирани в младежките години, правят живота смислен”. Ние се радваме, че в нашата църква има тийнеджъри и те са част от нашето църковно семейство. Същевременно, съзнаваме че те имат нужда да видят, че християнството не е отживелица, а начин на живот.

    Ако ти си тийнейджър, каним те на нашите срещи. На тях ти ще научиш много за Библията и за това какво означава да си християнин, ще намериш много нови приятели и ще откриеш начини, по които да бъдеш полезен на другите.

    Освен Библията, на тези събирания ти ще имаш възможността да гледаш филми и слушаш музика, както и да разговаряш за техните послания и доколко съвместими те са с Библейските истини. Това ще ти помогне да изградиш християнски светоглед и навици, които ще осмислят живота ти. Обади се!

    Място: БПЦ „Нов живот”, Варна, ул. „Братя Шкорпил” 13

    Време: веднъж в месеца, в събота от 15 ч. (с изключение на юли, август и септември). За повече информация пишете по имейла или се обадете на посочения телефон на църквата.

   • Английски за начинаещи

    I can speak English!

    Групата е предназначена за възрастни, които не са учили английски или имат само слаби познания върху езика. Работим с квалифицирани преподаватели, като използваме курса „Кембридж“ за начинаещи. Чрез интерактивни уроци, игри и песни участниците усвояват лесно материала. При интерес можем да започнем група и за малки деца (предучилищна и ранна училищна възраст).

     

    Място: БПЦ „Нов живот”, Варна, ул. „Братя Шкорпил” 13

    Време: всяка сряда от 18:30 ч. Срещите след лятната ваканция се подновяват в края на септември. Следете обявите на нашия уебсайт!

     

   • English Conversation Club

    Come and practise your English!

    Групата е предназначена за българи и чужденци, които искат да практикуват говорим английски език. В уютната атмосфера на църковния офис на срещите обсъждаме най-различни въпроси, свързани с живота – семейство, работа, приятелства, взаимоотношения, политика, морал, смисъл на живота, музика и т.н.

     

    Място: БПЦ „Нов живот”, Варна, ул. „Братя Шкорпил” 13

    Време: всеки петък от 18:30 ч.

     

   • Литературно-исторически клуб

   • Литературата говори за историята

    Ако се интересуваш от литература и история това място е за теб! На срещите обсъждаме български автори, чието творчество е било забранявано в миналото, но има не само художествена, но и историческа стойност. Досега сме обсъждали автори като Георги Марков, Димитър Талев, Петър Манолов, Радой Ралин, Петър Манолов, Владимир Свинтила и др..

    За повече информация относно предстоящата тема и автор, следете информацията на нашия уебсайт!

     

    Място: БПЦ „Нов живот”, Варна, ул. „Братя Шкорпил” 13

    Време: 18.10.2016, 18:30 ч.