За пастора

 • Мисия

  misia varna

  Бог не е просто сила или енергия, а триединен, личностен Бог. Ако това е истина, то би трябвало да промени изцяло начина, по който мислим и живеем.

  В Българска Протестантска Църква „Нов живот” ние вярваме, че Бог съществува и че Той ни се е открил чрез творението, откровението на Библията и въплъщението на Божия Син Исус Христос.

  Ние обичаме България и се интересуваме от нейното минало, вълнуваме се за нейното настояще и работим за нейното по-добро бъдеще. Затова на нашите срещи се учим как по-добре да се покоряваме на Бога, да обичаме ближния и да служим на отечеството.

  Вярваме, че само вярата в Божия Син Исус Христос може да даде надежда на нашите сънародници за излизане от политическата, икономическата и духовната криза. Само духовното съживление може да изведе народа ни до ново възраждане, за да заеме той достойно място в семейството на Европейските народи.

  Каним те на вълнуващо приключение с нас – ела и научи повече за този невероятен Бог и участвай в делото на обновление на България.

 • ИЗЛОЖЕНИЕ НА ЦЕЛТА на БПЦ „НОВ ЖИВОТ”

  wordcloud New Life goal statement 1

  Ние изграждаме ученици, основаваме църкви и разширяваме Царството.

 • СИМВОЛ НА ВЯРАТА

  Ние вярваме, че:

  1. Бог е Творец, Вседържец и Праведен Управител на вселената. Той се е открил в природата и в Писанията на Святата Библия като Отец, Син и Святи Дух: и все пак като един Бог.
  2. Исус Христос – Той е Божият единствен Син; единствен по рода си. Писанията учат, че Той е Бог, открил се в плът. В Своята Божествена природа Той е същински Бог, а в Своята човешка природа – същински човек. Той е Този, който някога беше разпнат за човешкия грях и сега е възкресен и прославен Спасител и Господ, посредник между Бога и човека и даващ достъп до Отца чрез Своето застъпничество. Никой не може да дойде при Отца, освен чрез Него.
  3. Святият Дух – Писанията отнасят всичките атрибути на Бога и към Святия Дух. Той е Този, който изобличава и убеждава хората за техния грях. Той убеждава човека и във всичко праведно, и в това, че последният съден ден ще дойде. Той е Този, който идва да живее в нас при обръщението, за да ни даде разбиране на Писанието и да ни води в истината.
  4. Библията – Бог използва святи хора, за да запише Писанията. Както чрез Стария, така и чрез Новия Завет до нас са достигнали думите на самия Бог. Като произхождащи от Бога, те са безгрешни и са единственият стандарт за вяра и практика. Чрез тях ние се обогатяваме, като научаваме истината за много неща: те ни говорят какво е грях, поправят ни и ни връщат в правия път, напътстват ни в живот на праведност.
  5. Човек – Бог сътвори човека в състояние на невинност. След като беше изкусен от Сатана, човекът се поддаде и съзнателно се разбунтува против Бога, като стана грешник и взе Божието осъждение поради греха. Всички наследници на Адам наследяват неговата грешна природа и имат естествена предразположеност към греха. Когато човек навлиза в съзнателна възраст, той е виновен за греха си срещу Бога и се нуждае от спасение.
  6. Божието отношение към Неговите създания и творението – Бог управлява над всички създания и неща със Своето мъдро и щедро провидение. Той управлява природните закони и се намесва тогава, когато добруването на човечеството и на Неговите творения го изискват.
  7. Спасение – човек получава прошка за своите грехове, когато признае пред Бога, че е грешник, когато с благочестива тъга се обърне от тях и се довери на делото на Христос като изкупление за неговия грях. Това приемане на великото Божие спасение включва вярата в Христовата наместническа смърт на кръста и факта на Неговото възкресение от Отца според пророчествата. Това е спасение само по благодат, не чрез дела.
  8. Кой може да бъде спасен? Божията воля е всички да бъдат спасени, но тъй като човек има възможност да избира, Бог спасява само тези, които се покайват за греха си и повярват в делото на Христос на кръста. Тези, които отказват в този живот да се покаят и повярват нямат възможност да го направят след това и така се оставят на вечно осъждение поради своето неверие.
  9. Устояване – ние вярваме, че има силни основания да се надяваме, че спасените ще устоят до края и ще бъдат спасени поради силата на Божията благодат, обещана им за тяхна подкрепа. Ние вярваме, че всеки спасен човек, който е съгрешил (без значение дали го наричаме отпаднал или грешник), но има желание да се покае, може да го направи и да бъде възстановен за Божията милост и общение. Но тъй като човек продължава да има свободен избор, възможно е поради изкушения и слабостите на човешкото си естество той да закоравее в греха, да изгуби вярата си и спасението си.
  10. Тайнства на евангелието – вярваме, че Библията поучава, че църквата трябва да практикува две тайнства: водно кръщение чрез потапяне, където е възможно, и Господна вечеря, която да се отслужва до Неговото завръщане.
  11. Възкресение – вярваме, че Писанията поучават възкресението на телата на всички човеци, на всеки според заслуженото; тези, които са вършили добро ще възкръснат за живот, а тези които са вършили зло ще възкръснат за осъждение.
  12. Второто идване на Христос – Библията учи, че Исус Христос, който се възнесе и седна отдясно на Отца, ще дойде отново, за да прослави Своите светии и да съди света.
  13. Мисии – вярваме, че Исус заповядва на църквата да отиде в целия свят и да проповядва благовестието на всяко създание.
 • История на Баптистите на свободната воля и Българска протестантска църква „Нов живот”

  Името „баптисти на свободната воля” е използвано за пръв път още през 60-те г. на 17 в. в Англия по адрес на баптистите, които наричали себе си „хора на свободната воля” (freewillers). Името било подигравателна закачка с убеждението ни, че всеки човек има свободна воля да приеме или отхвърли Бога.

  Днес Националната асоциация на баптистите на свободната воля е общност от евангелски вярващи, обединени в свидетелството за Христос и изграждане на Неговата църква в цял свят. Възходът на Баптистите на свободната воля започва с влиянието на английските баптисти от арминианска изповед, заселили се в Американските колонии.

  Колониални корени

  Съществуват две традиции на Баптисти на свободната воля в колониална Америка. Първата е Движението на Палмър, което води началото си от 1727 г., когато Пол Палмър основава църква в Чоан, Северна Каролина. Северната традиция произлиза от Движението на Рандъл, основано от Бенджамин Рандъл на 30 юни 1780 г. в Ню Дъръм, Ню Хемпшър. И двете традиции поучават доктрините на свободната благодат, спасение даром и свободната воля, макар и между тях да няма формална връзка.

  В началото северната група се разпространява по-бързо и достига до запада и югозапада на САЩ. През 1900-1911 г. те се обединяват със Северната баптистка деноминация, към която се присъединяват повечето от съществуващите 1100 църкви и няколко големи колежи. През 1916 г. в Патънсбърг, Мисури, се основава широка Обща асоциация за сътрудничество, към която се присъединяват църквите, които не се слели със Северната деноминация, както и църкви от Движението на Палмър.

  Църквите от югоизточните щати, водещи началото си от Движението на Палмър се групирали в различни асоциации и конференции, докато накрая основали Общата конференция от 1921 г.

  Ново движение

  Така постепенно се стигнало до естественото обединение и сливане на Общата асоциация за коопериране и Общата конференция на баптистите на свободната воля. На 5 ноември 1935 г. в Нашвил, Тенеси, представители на двете организации се срещнали и създали Националната асоциация на батистите на свободната воля.

  Новата организация приела Трактат, стъпвайки върху доктрините описващи вярата и практиката, характерна за баптистите на свободната воля през годините. Този документ е редактиран няколко пъти, но продължава да служи като насока за общение в деноминацията, към която влизат повече от 2400 църкви в 42 американски щата и 14 страни по света.

  „Нов живот” в България

  Първата църква „Нов живот” в България, като част от Баптистите на свободната воля, е създадена в гр. Свищов през 2011 г. от п-р Тимоти и Лидия Отри – мисионери на организацията. През 2013 г. в България пристига и семейството на Джонатан и Ейми Посълуейт, които понастоящем помагат в църквата в Свищов. Същата година, на 7 юли, Трифон и Ваня Трифонови основават църква „Нов живот” в гр. Варна.

  На 3 юни е подадено Заявление до Софийски градски съд за вписване в регистъра на новоучреденото вероизповедание Българска протестантска църква „Нов живот”. На 10.09.2014 г. вероизповеданието е вписано в регистъра на вероизповеданията. През 2015 г. в Свищов пристига и семейството на мисионерите Джош и Лидия Прово.

  Ползвани са материали от Free Will Baptist History.